درد روی درد

گاهی ب بالا نگاهی می اندازم

ته بی کسی ام

بعید نیست آسمان هم نباشد

و تمام ابر های دنیا در چشم هایم

از سمت زخمی ب وسعت اقیانوس می چکند 

و باز هم درد ، روی درد ...


بارونی

۱۱
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان